ISKASA-DEMO

Přihlášení

L: nahlizi, H: dovisnahlizi - vidí akce, bez možnosti editace a vkládání
L: obchod, H: dovisobchodadmin - vkládá, edituje stávající akce, může vkládat další data pro zpracování
L: obchod2, H: dovisobchod - vkkládá a edituje akce, nemá možnost pro editaci podporných informací
L: technik, H: dovistechnik - hlavní technik, edituje a vkládá techniku, nabídky techniky, určuje další techniky podle kategorií
L: technik2, H: dovistechnik2 - vkládá techniku do nabídek akcí, podle kategorie kde má přístup
L: technikP, H: technikP - evidence techniky podle akce, tisky nákladových listů
L: technikP2, H: technikP2 - evidence techniky podle akce, tisky nákladových listů
L: superadmin, H: dovissuper - evidence uživatelů, základní nastavení aplikace, editace a vkládání tiskových dokumentů
L: majetek, H: majetekadmin - správce a evidence objednávek, majetku, evidence majetku podle osob
L: lektori, H: lektoriadmin - správce pro výuky a lektory, evidence škol, nastavení výuky, předmětů, nabídek cen

2018 © 2024
SERVERS.cz
FaNET.cz [3] [ISKASA-DEMO , eISKASA-DEMO]
Kontakt [EaSun.eu]